Katram no mums vienmēr un visur ir dota otra iespēja. Darbā, sadzīvē, attiecībās, tikai jāmāk to izmantot. Situācijās, kad šķiet, ka otra iespēja nebūs, ir vērts apsvērt, vai gadījumā, līdz šim jau nav tikušas dotas daudzas iespējas, taču neesam tās pamanījuši.